Material 4t d'Eso
(si hi ha quelcom que no ho teniu clar, ho podreu agafar al moment a la botiga)